Archive: 'Jul 2020' :

BARAŽ ZA POPUNU LIGA – VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Upravni odbor RSS je dana 15.05.2020. godine doneo odluku o kriterijumima za popunu upražnjenih mesta u ligama. U toj odluci je navedeno da ukoliko se za popunu upražnjenih mesta prijavi veći broj klubova od upražnjenih mesta, biće organizovan baraž. Način odigravanja baraža biće utvrđen nakon prijave ekipa, a termin će biti utvrđen naknadno, u skladu […]