Archive: 'Aug 2020' :

BARAŽ ZA POPUNU LIGA

U skladu sa Odlukom UO RSS, o kriterijumima za popunu upražnjenih mesta u RPT u takmičarskoj 2020/2021. od 18.05.2020 godine, podsećamo Vas na obaveze koje imate oko ispunjenja uslova za učesće u Baražu za popunu liga. Što se tiče obaveza iz predhodnog perioda, obavezni ste da izmirite sve obaveze u okviru Redovnih prvenstvenih takmičenja, KUPU, […]