SINGLE POST

BARAŽ ZA POPUNU LIGA

U skladu sa Odlukom UO RSS, o kriterijumima za popunu upražnjenih mesta u RPT u takmičarskoj 2020/2021. od 18.05.2020 godine, podsećamo Vas na obaveze koje imate oko ispunjenja uslova za učesće u Baražu za popunu liga.

Što se tiče obaveza iz predhodnog perioda, obavezni ste da izmirite sve obaveze u okviru Redovnih prvenstvenih takmičenja, KUPU, Ligi mlađih kategorija i Registracionih centara (kotizacije, kazne, registracije…).

Ukoliko neki klub, u predviđenom roku, ne dostavi dokaz o uplati depozita, ili se nalazi na spisku klubova koji imaju neizmirene finansijske obaveze, smatraće se da je odustao od učešća u Baražu.

Depozit se uplaćuje na tekući račun RSS broj 325-9500600047582-88

i to:

za Super ligu – 400.000,00

za Super B – 100.000,00

za Prvu ligu – 50.000,00

za Drugu ligu – 20.000,00

Dokaz o uplati depozita, i eventualnih dugovanja iz predhodnog perioda,obavezni ste da dostavite do 13.08.2020 godine (četvrtak) do 12:00 na elektronsku adresu tk@rss.org.rs.

Vest preuzeta sa sajta Rukometnog saveza Srbije.